Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 21. detsembri 2010. aasta määrus - Lorenzo versus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

(kohtuasi F-29/10)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 179, 3.7.2010, lk 59.