Language of document :

Civildienesta tiesas 2010. gada 21. decembra rīkojums - Lorenzo/Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

(lieta F-29/10) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 179, 03.07.2010, 59. lpp.