Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. prosince 2010 - Adriaansen v. Evropská investiční banka

(Věc F-35/10)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 209, 31.7.2010, s. 54.