Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 16. december 2010 - Adriaansen mod Den Europæiske Investeringsbank

(Sag F-35/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 209 af 31.7.2010, s. 54.