Language of document :

2010 m. gruodžio 16 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Adriaansen prieš Europos investicijų banką

(Byla F-35/10)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 209, 2010 7 31, p. 54.