Language of document :

Civildienesta tiesas 2010. gada 16. decembra rīkojums - Adriaansen/Banque européenne d'investissement

(lieta F-35/10) 1

Tiesvedības valoda - franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 209, 31.07.2010., 54. lpp.