Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta' Diċembru 2010 - Adriaansen vs Il-Bank Ewropew għall-Investiment

(Kawża F-35/10) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 209, 31.07.2010, p. 54.