Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 16 decembrie 2010 - Adriaansen/Banca Europeană de Investiţii

(Cauza F-35/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 209, 31.7.2010. p. 54.