Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 16. decembra 2010 - Adriaansen/Európska investičná banka

(vec F-35/10)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 209, 31.7.2010, s. 54.