Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 16 december 2010 - Adriaansen mot Europeiska investeringsbanken

(Mål F-35/10)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 209, 31.07.2010