Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 23 ноември 2010 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-65/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Социално осигуряване - Здравно осигуряване - Тежко заболяване - Възражение за незаконосъобразност на критериите, определени от лекарския съвет - Отхвърляне на искания за възстановяване на медицински разноски)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Отмяна на решението, с което се отказва възстановяване на 100 % на медицинските разноски на жалбоподателя

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Marcuccio да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 220, 12.9.2009 г., стр. 43.