Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. november 23-i ítélete - Marcuccio kontra Bizottság

(F-65/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Társadalombiztosítás - Egészségbiztosítás - Súlyos betegség - Az orvosi tanács által meghatározott szempontokkal szembeni jogellenességi kifogás - Az orvosi költségek megtérítése iránti kérelem elutasítása)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes orvosi költségeinek 100 %-os mértékű megtérítése iránti kérelmet elutasító határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék L. Marcucciot kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 220., 2009.9.12., 43. o.