Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 23 november 2010 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-65/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Social trygghet - Sjukförsäkring - Allvarlig sjukdom - Invändning om rättsstridighet av de kriterier som fastställts av förtroendeläkaren - Avslag på ansökningar om ersättning för sjukvårdskostnader)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja ersätta sökandens sjukvårdskostnader till 100 procent.

Domslut

Talan ogillas.

Luigi Marcuccio ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 220, 12.9.2009, s. 43.