Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 28. října 2010 - Cerafogli v. Evropská centrální banka (ECB)

(Věc F-23/09)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci ECB - Dočasné jmenování pracovníka - Oznámení o volném pracovním místě - Akt nepříznivě zasahující do právního postavení - Invalidita - Právní zájem na podání žaloby"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: L. Lévi, M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: F. Feyerbacher a N. Urban, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Výkonné rady banky o dočasném jmenování poradcem v odboru OVS a na zrušení oznámení o volném pracovním místě ECB/074/08, jakož i všech rozhodnutí přijatých na základě tohoto oznámení. Dále návrh, aby byla žalované uložena náhrada nemajetkové a majetkové újmy, která žalobkyni vznikla.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 129, 6.6.2009, s. 21.