Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 28.10.2010 - Cerafogli v. Euroopan keskuspankki (EKP)

(Asia F-23/09)1

(Henkilöstö - EKP:n henkilöstö - Virkaa toimittavan toimihenkilön nimittäminen - Ilmoitus avoimesta virasta - Henkilölle vastainen toimi - Työkyvyttömyyden toteaminen - Oikeussuojan tarve)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: F. Feyerbacher ja N. Urban, avustajajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus keskuspankin johtokunnan sen päätöksen kumoamisesta, jolla osastolle OVS nimitettiin virkaa toimittava neuvonantaja, ja avointa virkaa ECB/074/08 koskevan ilmoituksen sekä kaikkien sen perusteella tehtyjen päätösten kumoamisesta. Lisäksi vaatimus vastaajan velvoittamisesta maksamaan tietty rahamäärä korvaukseksi kantajalle aiheutuneesta aineettomasta ja aineellisesta vahingosta

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 129, 6.6.2009, s. 21.