Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. október 28-i ítélete - Cerafogli kontra Európai Központi Bank (EKB)

(F-23/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az EKB személyzete - Valamely alkalmazott ideiglenes kinevezése - Álláshirdetés - Sérelmet okozó aktus - Rokkantsági nyugdíjba helyezés - Az eljáráshoz fűződő érdek)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maria Concetta Cerafogli (Majna-Frankfurt, Németország) (képviselők: L. Lévi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: F. Feyerbacher és N. Urban meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Bank Igazgatósága által hozott, az OVS Osztály ideiglenes tanácsosának kinevezéséről szóló határozat megsemmisítése, valamint az EKB/074/08 álláshirdetés és az ennek alapján elfogadott valamennyi határozat megsemmisítése iránti kérelem. Továbbá a felperest ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése érdekében az alperes bizonyos összeg megfizetésére való kötelezése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 129., 2009.6.6., 21. o.