Language of document :

2010 m. spalio 28 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Cerafogli prieš Europos centrinį banką (ECB)

(Byla F-23/09)1

(Viešoji tarnyba - ECB personalas - Tarnautojo paskyrimas ad interim - Pranešimas apie laisvą darbo vietą - Asmens nenaudai priimtas aktas - Invalidumo pripažinimas - Suinteresuotumas pareikšti ieškinį)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujama advokatų L. Levi ir M. Vandenbussche

Atsakovas: Europos centrinis bankas (ECB), atstovaujamas F. Feyerbacher ir N. Urban, padedamų advokato B. Wägenbaur

Dalykas

Prašymas panaikint Banko vykdomosios valdybos sprendimą paskirti ad interim patarėją OVS skyriuje ir panaikinti pranešimą apie konkursą ECB/074/08 bei visus juo remiantis priimtus sprendimus. Taip pat prašymas priteisti iš atsakovo atlyginti ieškovės patirtą turtinę ir moralinę žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 129, 2009 6 6, p. 21.