Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 28 octombrie 2010 - Cerafogli/Banca Centrală Europeană (BCE)

(Cauza F-23/09)1

(Funcție publică - Personalul BCE - Numirea ad interim a unui agent - Anunț pentru ocuparea unui post vacant - Act care lezează - Stabilire a invalidității - Interesul de a acționa)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: F. Feyerbacher și N. Urban, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cererea de anulare a deciziei Directoratului Băncii privind numirea unui consilier ad interim la Departamentul OVS și de anulare a anunțului pentru ocuparea unui post vacant ECB/074/08, precum și a tuturor deciziilor adoptate în temeiul acestuia. În plus, cererea de obligare a pârâtei la plata unei sume în vederea reparării prejudiciului moral și material suferit de reclamantă

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 129, 6.6.2009, p. 21.