Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 28 септември 2010 г. - De Roos-Le Large/Комисия

(Дела F-39/10 и F-39/10 R)

Език на производството: нидерландски

Председателят на Съда на публичната служба на Европейския съюз разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________