Language of document :

2010 m. rugsėjo 28 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje De Roos-Le Large prieš Komisiją

(Bylos F-39/10 ir F-9/10 R)

Proceso kalba: olandų

Europos Sąjungos tarnautojų teismo kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________