Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 września 2010 r. - De Roos-Le Large przeciwko Komisji

(Sprawa F-39/10 i F-39/10 R)

Język postępowania: niderlandzki

Prezes Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 -