Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 28 septembrie 2010 - De Roos-Le Large/Comisia

(Cauzele conexate F-39/10 și F-39/10 R)

Limba de procedură: olandeza

Președintele Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene a dispus radierea cauzei.

____________