Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 28. septembra 2010 - De Roos-Le Large/Komisia

(veci F-39/10 a F-39/10 R)

Jazyk konania: holandčina

Predseda Súdu pre verejnú službu Európskej únie nariadil výmaz veci.

____________