Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 28. septembra 2010 - De Roos-Le Large proti Komisiji

(Združeni zadevi F-39/10 in F-39/10 R)

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik Sodišča za uslužbence Evropske unije je odredil izbris zadeve.

____________

1 -