Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 28. října 2010 - Fares v. Komise

(Věc F-6/09)1

"Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Zařazení do platové třídy - Zohlednění profesní zkušenosti"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Soukaïna Fares (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Žádost o zrušení rozhodnutí o zařazení žalobkyně do funkční skupiny III platové třídy 8

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropské komise, kterým byla S. Fares zařazena do platové třídy 8 funkční skupiny III smluvních zaměstnanců, jak toto rozhodnutí vyplývá ze smlouvy smluvního zaměstnance S. Fares ze dne 28. března 2008, se ruší.

Komise ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 69, 21.3.2009, s. 54.