Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. október 28-i ítélete - Fares kontra Bizottság

(F-6/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Besorolási fokozatba besorolás - A szakmai tapasztalat figyelembe vétele)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Soukaïna Fares (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperest a III. besorolási osztály 8. besorolási fokozatába besoroló határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság azon határozatát, amellyel S. Farest a 2008. március 28-i szerződéses alkalmazotti szerződése alapján besorolta a szerződéses alkalmazottak III. besorolási osztályának 8. besorolási fokozatába.

A Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 69., 2009.3.21., 54. o.