Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 28. oktobra 2010 - Fares proti Komisiji

(Zadeva F-6/09)1

(Javni uslužbenci - Pogodbeni uslužbenci - Razvrstitev v naziv - Upoštevanje delovnih izkušenj)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Soukaïna Fares (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet

Predlog za razveljavitev odločbe o uvrstitvi tožeče stranke v funkcionalno skupino III, razred 8.

Izrek

1.    Odločba Evropske Komisije o uvrstitvi S. Fares v funkcionalno skupino III, razred 8, pogodbenih uslužbencev, kakor je razvidna iz pogodbe začasne uslužbenke S. Fares z dne 28. marca 2008, se razglasi za nično.

2.    Komisiji nosi vse stroške postopka.

____________

1 - UL C 69, 21.3.2009, str. 54.