Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 1. prosince 2010 - Nolin v. Komise

(Věc F-82/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Odnětí bodů za zásluhy a prioritních bodů"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michel Nolin (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: M. J. Baquero Cruz, zmocněnec, ve spolupráci s D.Waelbroeck, advokát)

Předmět věci

Žádost o zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 19. prosince 2008 o odnětí bodů pro povýšení a prioritních bodů žalobci.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

M. Nolin ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 297, 5.12.2009, s. 37.