Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 1. december 2010 - Nolin mod Kommissionen

(Sag F-82/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - sletning af point for fortjeneste- og prioritetspoint)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michel Nolin (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne s. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved M.J. Baquero Cruz, som befuldmægtiget, bistået af advokat D. Waelbroeck)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 19. december 2008 om at slette sagsøgerens point for fortjeneste og prioritetspoint.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Michel Nolin betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 297 af 5.12.2009, s. 37.