Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 1. decembra spriedums - Nolin/Komisija

(lieta F-82/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - Nopelnu un prioritātes punktu atcelšana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michel Nolin (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - M. J. Baquero Cruz, pārstāvis, kuram palīdz D. Waelbroeck, avocat)

Priekšmets

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas 2008. gada 19. decembra lēmumu par prasītāja nopelnu un prioritātes punktu atcelšanu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Nolin k-gs atlīdzina visus izdevumus.

____________

1 - OV C 297, 05.12.2009., 37. lpp.