Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 1 decembrie 2010 - Nolin/Comisia

(Cauza F-82/09)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Promovare - Anularea punctelor de merit și de prioritate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Michel Nolin (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: domnul J. Baquero Cruz, agent, asistat de D. Waelbroeck, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei AIPN din 19 decembrie 2008 privind anularea punctelor de promovare și de prioritate ale reclamantului.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Domnul Nolin suportă ansamblul cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 297, 5.12.2009, p. 37.