Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 1. decembra 2010 - Nolin/Komisia

(vec F-82/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Odňatie bodov za zásluhu a prednostných bodov)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michel Nolin (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: M. J. Baquero Cruz, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci D. Waelbroeck, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 19. decembra 2008 o odňatí bodov na povýšenie a prednostných bodov žalobcu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pán Nolin znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 297, 5.12.2009, s. 37.