Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.12.2010 - Lenz v. komissio

(Asia F-80/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Sosiaaliturva - Luontaishoitajan antamasta hoidosta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen - Syrjintäkiellon periaate)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Erika Lenz (Osnabrück, Saksa) (edustajat: aluksi asianajajat V. Lenz ja J. Römer, sittemmin asianajajat V. Lenz, J. Römer ja P. Birden)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission 4.5.2009 tekemä päätös, jolla kieltäydyttiin korvaamasta luontaishoitajan antamasta luontaishoidosta aiheutuneet kustannukset.

Tuomiolauselma

Erika Lenzin kanne hylätään.

Erika Lenz vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 282, 21.11.2009, s. 66-67.