Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. decembra spriedums - Lenz/Komisija

(lieta F-80/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Sociālais nodrošinājums - "Heilpraktiker" veiktas ārstniecības izdevumu segšana - Nediskriminācijas princips

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Erika Lenz (Osnabrük, Vācija) (pārstāvji - sākotnēji V. Lenz un J. Römer, advokāti, pēc tam V. Lenz, J. Römer un P. Birden, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2009. gada 4. maija lēmumu par tādu izdevumu neatlīdzināšanu, kas saistīti ar ārstēšanos pie dziednieka ("Heilpraktiker")

Rezolutīvā daļa:

Lenz prasību noraidīt;

Lenz sedz visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 282, 21.11.2009., 66. lpp.