Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 december 2010 - Lenz / Commissie

(Zaak F-80/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Sociale zekerheid - Vergoeding van kosten voor zorg door een "Heilpraktiker" - Non-discriminatiebeginsel)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Erika Lenz (Osnabrück, Duitsland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk V. Lenz en J. Römer, advocaten, vervolgens V. Lenz, J. Römer en P. Birden, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 4 mei 2009 om de kosten van een medische behandeling door een "Heilpraktiker" niet te vergoeden

Dictum

Het beroep van Lenz wordt verworpen.

Lenz zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 282 van 21.11.2009, blz. 66.