Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den du 14 december 2010, Lenz mot kommissionen

(Mål F-80/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Social trygghet - Ersättning för sjukvårdskostnader avseende behandling utförd av en "Heilpraktiker" - Icke-diskrimineringsprincipen)

Rättegångsspråk: tyska.

Parter

Sökande: Erika Lenz (Osnabrük, Tyskland) (ombud: inledningsvis advokaterna V. Lenz och J. Römer, därefter advokaterna V. Lenz, J. Römer och P. Birden)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 4 maj 2009 att inte medge ersättning för sjukvårdskostnader avseende behandling utförd av en "Heilpraktiker".

Domslut

Talan som väckts av Erika Lenz ogillas.

Erika Lenz ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 282, 21.11.2009, s. 66