Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 23. listopadu 2010 - Bartha v. Komise

(Věc F-50/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Otevřené výběrové řízení - Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů - Vyvážené zastoupení obou pohlaví v komisích výběrových řízení"

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobce: Gábor Bartha (Brusel, Belgie) (zástupce: P. Homoki, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall, V. Bottka a A. Sipos, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí EPSO nezapsat žalobce do seznamu úspěšných uchazečů výběrového řízení EPSO AD/56/06

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 23. ledna 2008, jímž komise výběrového řízení EPSO/AD/56/06 zamítla žádost G. Barthy o přezkoumání rozhodnutí téže komise, kterým byla jeho přihláška zamítnuta, se ruší.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 209, 15.8.2008, s. 73.