Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 23. november 2010 - Bartha mod Kommissionen

(Sag F-50/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - almindelig udvælgelsesprøve - ikke opført på reservelisten - afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder i udvælgelseskomitéerne)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Gábor Bartha (Bruxelles, Belgien) (ved advokat P. Homoki)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall, V. Bottka og A. Sipos, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af EPSO's afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/AD/56/06.

Konklusion

Afgørelsen af 23. januar 2008, hvorved udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven EPSO/AD/56/06 afviste Gábor Barthas anmodning om, at komitéens afgørelse om at afslå hans ansøgning, tages op til fornyet overvejelse, annulleres.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 209 af 15.8.2008, s. 73.