Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.11.2010 - Bartha v. komissio

(Asia F-50/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Avoin kilpailu - Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen - Naisten ja miesten tasavertainen edustus kilpailujen valintalautakunnissa)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Gábor Bartha (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja P. Homoki)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall, V. Bottka ja A. Sipos)

Oikeudenkäynnin kohde

EPSO:n sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä kilpailun EPSO/AD/56/06 varallaololuetteloon

Tuomiolauselma

Kumotaan kilpailun EPSO/AD/56/06 valintalautakunnan 23.1.2008 tekemä päätös, jolla hylättiin Gábor Barthan vaatimus, joka koski sen päätöksen uudelleentarkastelua, jolla kyseisen valintalautakunta päätti hylätä hänen hakemuksensa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 209, 15.8.2008, s. 73.