Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. november 23-i ítélete - Bartha kontra Bizottság

(F-50/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Nyílt versenyvizsga - A tartaléklistára való felvétel mellőzése - A nők és a férfiak kiegyensúlyozott képviselete a versenyvizsga-bizottságok tagjai között)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Bartha Gábor (Brüsszel, Belgium) (képviselő: Homoki P. ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall, Bottka V. és Sipos A., meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO azon határozatának megsemmisítése, amelyben mellőzte a felperes felvételét az EPSO/AD/56/06 versenyvizsga tartaléklistájára.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az EPSO/AD/56/06 versenyvizsga vizsgabizottságának 2008. január 23-i, az ugyanezen vizsgabizottság által hozott, Bartha Gábornak a pályázatát elutasító határozat felülvizsgálatára irányuló kérelmét elutasító határozatát megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 209., 2008.8.15., 73. o.