Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 23. novembra spriedums - Bartha/Komisija

(lieta F-50/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Atklāts konkurss - Neiekļaušana rezerves sarakstā - Sieviešu un vīriešu vienlīdzīga pārstāvība konkursu atlases komisijās

Tiesvedības valoda - ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gábor Bartha (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - P. Homoki, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall, V. Bottka un A. Sipos)

Priekšmets

EPSO lēmuma neiekļaut prasītāju amatu konkursa EPSO/AD/56/06 rezerves sarakstā atcelšana

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2008. gada 23. janvāra lēmumu, ar kuru konkursa EPSO/AD/56/06 žūrija noraidīja Bartha lūgumu pārskatīt minētās atlases komisijas lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņa kandidatūra;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 209, 15.08.2008., 73. lpp.