Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-23 ta' Novembru 2010 - Bartha vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-50/08) 1

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Kompetizzjoni ġenerali - Nuqqas ta' inklużjoni fil-lista ta' riżerva - Rappreżentanza bilanċjata bejn in-nisa u l-irġiel fil-Bordijiet tal-Għażla ta' kompetizzjoni)

Lingwa tal-kawża: l-Ungeriż

Partijiet

Rikorrent: Gábor Bartha (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: P. Homoki, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall, V. Bottka u A. Sipos, aġenti)

Suġġett tal-kawża

Annullament tad-deċiżjoni tal-EPSO li ma tinkludix lir-rikorrent fil-lista ta' riżerva tal-kompetizzjoni EPSO/AD/56/06.

Dispożittiv tas-sentenza

Id-deċiżjoni tat-23 ta' Jannar 2008, li biha l-Bord tal-Għażla tal-kompetizzjoni EPSO/AD/56/06 ċaħdet it-talba ta' G. Bartha sabiex isir eżami mill-ġdid tad-deċiżjoni tal-imsemmi Bord tal-Għażla li ċaħdet l-applikazzjoni tiegħu, hija annullata.

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata għall-ispejjeż.

____________

1 - ĠU C 209, 15.08.2008, p. 73