Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 23 november 2010 - Bartha / Commissie

(Zaak F-50/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Algemeen vergelijkend onderzoek - Niet-opneming op de reservelijst - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de jury's van vergelijkend onderzoek)

Procestaal: Hongaars

Partijen

Verzoekende partij: Gábor Bartha (Brussel, België) (vertegenwoordiger: P. Homoki, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall, V. Bottka en A. Sipos, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het EPSO om verzoeker niet op te nemen op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/56/06

Dictum

Het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/56/06 van 23 januari 2008 tot afwijzing van Bartha's verzoek om herziening van het besluit waarbij die jury zijn sollicitatie heeft afgewezen, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Europese Commissie wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 209 van 15.8.2008, blz. 73.