Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 23 noiembrie 2010 - Bartha/Comisia

(Cauza F-50/08)1

(Funcție publică - Funcționari - Concurs general - Neînscriere pe lista de rezervă - Reprezentare echilibrată între femei și bărbați în compunerea comisiilor de evaluare din cadrul concursurilor)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamant: Gábor Bartha (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: P. Homoki, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall, V. Bottka și A. Sipos, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei EPSO de neînscriere a reclamantului pe lista de rezervă a concursului EPSO/AD/56/06

Dispozitivul

Anulează decizia din 23 ianuarie 2008 prin care comisia de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/56/06 a respins cererea domnului Bartha de reexaminare a deciziei comisiei de evaluare menționate de respingere a candidaturii acestuia.

Respinge celelalte capete de cerere.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 209, 15.8.2008, p. 73.