Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 23. novembra 2010 - Bartha/Komisia

(vec F-50/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Verejné výberové konanie - Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov - Rovnaké zastúpenie žien a mužov vo výberovej komisii)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobca: Gábor Bartha (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: P. Homoki, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall, V. Bottka a A. Sipos, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia EPSO o nezapísaní žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania EPSO/AD/56/06

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie z 23. januára 2008, ktorým výberová komisia výberového konania EPSO/AD/56/06 zamietla žiadosť Gábora Barthu o preskúmanie rozhodnutia uvedenej komisie zamietajúceho jeho kandidatúru, sa zrušuje.

2.    Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

3.    Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 209, 15.8.2008, s. 73.