Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 23 november 2010 - Bartha mot kommissionen

(Mål F-50/08)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Allmänt uttagningsprov - Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande - Jämn könsfördelning i uttagningskommittén)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Gábor Bartha (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten P. Homoki)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall, V. Bottka och A. Sipos)

Saken

Ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande i uttagningsprovet EPSO/AD/56/06.

Domslut

Det beslut uttagningskommittén för uttagningsprovet EPSO/AD/56/06 meddelade den 31 mars 2008 att avslå Gábor Barthas begäran om omprövning av kommitténs beslut att neka sökanden tillträde till uttagningsprovet ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 209, 15.8.2008, s. 73.