Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 13. februārī - Hecq/Komisija

(lieta F-12/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Beļģija) (pārstāvis - L. Vogel, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu netieši noraidīt prasītāja lūgumu atsākt profesionālo darbību un pilnībā samaksāt viņa ierēdņa atalgojumu, kas aprēķināts kopš 2003. gada 1. augusta, kā arī zaudējumu atlīdzību, tam visam pievienojot nokavējuma procentus, kas aprēķināti atbilstoši 7 % gada likmei, kopš 2003. gada 1. augusta

Prasītāja prasījumi:

atcelt AIPN 2010. gada 29. oktobrī pieņemto lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītāja 2010. gada 6. jūlija sūdzība par netieši izteiktu lēmumu, kas, domājams, ir pieņemts 2010. gada 15. aprīlī un ar ko tika noraidīts lūgums, ko prasītājs bija izteicis 2009. gada 15. decembrī, lai varētu atsākt savu profesionālo darbību un pilnībā saņemtu savu ierēdņa atalgojumu, kas aprēķināts kopš 2003. gada 1. augusta, kā arī zaudējumu atlīdzību, tam visam pievienojot nokavējuma procentus, kas aprēķināti atbilstoši gada likmei 7 %, kopš 2003. gada 1. augusta;

atcelt, ciktāl tas ir nepieciešams, netieši izteikto lēmumu, kuru AIPN, domājams, ir pieņēmusi 2010. gada 15. aprīlī, ciktāl tajā ir noraidīts iepriekš minētais 2009. gada 15. decembrī izteiktais prasītāja lūgums;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam kā zaudējumu atlīdzību summu, kas atbilst viņam netaisnīgi liegtajam ierēdņa atalgojumam, skaitot no 2003. gada 1. augusta, primāri un pakārtoti, kā arī summu EUR 50 000 apmērā, tam visam pievienojot nokavējuma procentus, kas aprēķināti kopš 2003. gada 1. augusta, atbilstoši gada likmei 7 %;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________