Language of document :

Žaloba podaná dne 11. ledna 2011 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-3/11)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení konkludentního rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce ze dne 15. března 2010 a náhrada utrpěné škody.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, nehledě na jeho formu, kterým Komise zamítla žádost ze dne 15. března 2010, již žalobce předložil orgánu oprávněnému ke jmenování (OOJ) Komise;

bude-li třeba, zrušit rozhodnutí Komise o zamítnutí stížnosti ze dne 5. srpna 2010;

bude-li třeba, zrušit dopis ze dne 24. srpna 2010 vyhotovený v italštině a přijatý nejdříve 1. října 2010;

uložit Komisi uhradit škodu neoprávněně utrpěnou žalobcem na základě každého z těchto rozhodnutí, jejichž zrušení se domáhá, a a fortiori spojení těchto rozhodnutí, ve výši 1000 eur, či dle úvahy Soudu částku vyšší nebo nižší, která se mu bude jevit spravedlivá;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________