Language of document :

Sag anlagt den 11. januar 2011 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-3/11)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den stiltiende afgørelse om afslag på sagsøgerens anmodning af 15. marts 2010 og en påstand om erstatning for den lidte skade.

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, uanset dens grundlag, hvorved Kommission meddelte afslag på sagsøgerens anmodning af 15. marts 2010 fremsendt til ansættelsesmyndigheden ved Kommissionen, annulleres.

Om fornødent annulleres Kommissionens afslag på klagen af 5. august 2010.

Om fornødent annulleres det notat af 24. august 2010, der var affattet på italiensk, og som sagsøgeren modtog efter den 1. oktober 2010.

Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den skade, der uberettiget er forvoldt sagsøgeren ved hver enkelt af de anfægtede afgørelser, og så meget mere ved deres samlede virkning, idet sagsøgeren tilkendes et beløb på 1 000 EUR eller det større eller mindre beløb, som Personaleretten finder ret og rimeligt.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________