Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 11ης Ιανουαρίου 2011 - Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-3/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Ιταλία) (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της σιωπηρής απορριπτικής αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία απορρίφθηκε η από 15 Μαρτίου 2010 αίτηση του προσφεύγοντος-ενάγοντος, και αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο προσφεύγων-ενάγων.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής, όποια και αν είναι η μορφή της, με την οποία απορρίφθηκε η από 15 Μαρτίου 2010 αίτηση που ο προσφεύγων-ενάγων απέστειλε στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (ΑΔΑ) της Επιτροπής·

να ακυρώσει, καθόσον είναι αναγκαίο, την πράξη της Επιτροπής με την οποία απορρίφθηκε η από 5 Αυγούστου 2010 διοικητική ένσταση·

να ακυρώσει, καθόσον είναι αναγκαίο, το από 24 Αυγούστου 2010 υπηρεσιακό σημείωμα, το οποίο έχει συνταχθεί στην ιταλική γλώσσα και το οποίο παρελήφθη από τον προσφεύγοντα-ενάγοντα την 1η Οκτωβρίου 2010 ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να αποκαταστήσει τη ζημία που αδικαιολόγητα υπέστη ο προσφεύγων-ενάγων εξαιτίας καθεμίας από τις αποφάσεις των οποίων ζητείται η ακύρωση εν προκειμένω και, κατά μείζονα λόγο, εξαιτίας του αντικτύπου των εν λόγω αποφάσεων στο σύνολό τους, καταβάλλοντας στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 1000 ευρώ, ή κάποιο μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό που το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης θα κρίνει δίκαιο και προσήκον·

να καταδικάσει την καθής-εναγομένη στα δικαστικά έξοδα.

____________